Przetarg Kontraktu nr 3

W dniu 5 kwietnia 2012 r. ogłoszono przetarg w Kontrakcie 3 na roboty budowlane dla zadań: Z4 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Z6 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMw.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 czerwca 2012 r.
Do przetargu złożono 12 ofert dla zadania Z4 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna oraz 11 ofert dla zadania Z 6 - – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów.
Obecnie Komisja Przetargowa jest w trakcie weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert, a przed podpisaniem umów o roboty budowlane, postępowanie zostanie przedłożone do obowiązkowej kontroli Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

LICZBA ODSŁON: