Spotkanie w Rożnowej

Na spotkaniu sołectwa Rożnowa w dniu 9 maja 2012 r. obecni byli sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, kierownik ds. realizacji Sabina Cichy oraz Stanisław Cebeńko. Sołtys Pani Maria Pawlaszczyk poprosiła Marka Kolarego o przybliżenie stanu zaawansowania prac nad zadaniem Z7 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa.

Omawiając bieżącą sytuację, podziękowano za pomoc jaką pani sołtys udzieliła w trakcie negocjacji które doprowadzą do zakupu  teren pod przepompownię. Na ukończeniu są również prace związane ze skompletowaniem i złożeniem dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce celem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę nastąpi weryfikacja kosztów zadania i rozpoczną się prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
W wersji optymistycznej – zaznaczył kierownik JRP Marek Kolary wykonawca przystąpi do prac realizacyjnych w terenie, w październiku. Prace potrwają przez cały następny rok.
Marek Kolary zaznaczył, że przed rozpoczęciem prac budowlanych zorganizowane zostanie spotkanie na którym mieszkańcy zapoznają się z firmą realizującą zadanie, szczegółowym harmonogramem prac oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

LICZBA ODSŁON: