Pytania o przyłącza

Dnia 8 marca 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Czarnochowicach odbyło się zebranie sołeckie na które przybyli zastępca burmistrza Wieliczki Łukasz Sadkiewicz, sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, kierownicy Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: Sabina Cichy i Marek Kolary oraz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Henryk Wolak. Sołectwo Czarnochowice reprezentowali sołtys Grzegorz Czech, a także członkowie rady sołeckiej: Krzysztof Kałuża i Kamil Talarek.

Pierwszym punktem zebrania wiejskiego była relacja p.o. kierownika JRP Marka Kolarego na temat wykonania zadania Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice. Marek Kolary przypomniał, że na terenie Czarnochowic wykonano w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 13,5 km sieci kanalizacji w tym 3,5 km sieci kanalizacji tłocznej oraz pompownię P1 zlokalizowaną w pobliżu boiska LKS Czarnochowice.
Zgromadzeni mieszkańcy pytali kiedy będzie możliwe podłączenie posesji do nowo wybudowanej sieci. Kierownik prosił o cierpliwość ponieważ w trakcie są procedury przekazywania sieci w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Zwracano także uwagę na fakt pojawienia się zapadnięć dróg. Zgodnie z przekazaną mieszkańcom informacją w najbliższym czasie ma dojść do przeglądu dróg po okresie zimowym i w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji na wykonane roboty, dokona stosownych napraw.

LICZBA ODSŁON: