Na zebraniu sołeckim o kanalizacji

W czasie zebrania sołectwa Chorągwica, które odbyło się 14 marca 2012 r. w siedzibie OSP poruszano między innymi zagadnienia związane z projektem pn.”Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” . W spotkaniu uczestniczyli sekretarz UMiG Adam Marek Panuś, sołtys Chorągwicy Renata Gabryś, kierownicy Jednostki Realizującej Projekt: Sabina Cichy i Marek Kolary.

Marek Kolary p.o. kierownika JRP przypomniał, iż Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Omówił wkład Instytucji Wdrażającej tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w realizację zadań. Przedstawił zgromadzonym mieszkańcom Chorągwicy zaawansowanie prac nad zadaniem Z 3 – Budowa kanalizacji we wsi Chorągwica. Stwierdził, że obecnie projekt wykonany przez firmę BIPROKOM SA z Krakowa znajduje się w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce i po spełnieniu wszystkich wymaganych formalności oczekuje na decyzję o pozwoleniu na budowę. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na prace realizacyjne, który potrwa ok. 4 miesięcy. Czas realizacji robót budowlanych w terenie kierownik JRP określił na ok. 1 rok. Mówił również o tym, że wyniku wycofania zgód może nastąpić odcięcie kilku posesji bez możliwości podłączenia do wykonywanej kanalizacji. Mieszkańcy pytali przedstawicieli JRP przede wszystkim o procedurę podłączenia do sieci, która według prawa leży po stronie właściciela posesji i polega na pozyskaniu warunków przyłączeniowych od ZGK w Wieliczce Sp. zo.o. , wykonaniu projektu i samej realizacji w terenie.

 

LICZBA ODSŁON: