W Śledziejowicach o kanalizacji

29 lutego 2012 roku w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Śledziejowicach na zaproszenie Rady Sołeckiej i sołtysa Iwony Buchty w zebraniu wiejskim uczestniczyli: sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, przedstawiciele firmy realizującej zadanie Z 8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice: dyrektor ds. technicznych Tadeusz Kazimirek, kierownik robót Adam Piwowarczyk oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt „Budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka”: Sabina Cichy, Marek Kolary oraz Stanisław Cebeńko. W spotkaniu uczestniczył również inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania Z 8: Witold Nekanda Trepka.

Na wstępie spotkania Marek Kolary p.o. kierownika Jednostki Realizującej Projekt przybliżył zgromadzonym stan zaawansowania prac. Stwierdził, że w ramach zadania wykonano już 8 km sieci kolektora grawitacyjnego oraz trwają prace nad pompownią. Zaznaczył, że w czasie prowadzonych prac pojawiają się problemy z wycofywaniem zgód mieszkańców, których decyzja(o ile nie ulegnie zmianie) poskutkuje niewykonaniem danego odcinka sieci i odcięciem poszczególnych posesji. Kierownik JRP zaapelował o pomoc do mieszkańców i zwrócił uwagę na fakt, ze kanalizacja jest budowana dla mieszkańców.
Następnie uczestniczący w spotkaniu zgłaszali swoje uwagi dotyczące stanu dróg lokalnych po wykonaniu prac budowlanych, w szczególności jakości odtwarzania dróg. Dyrektor Tadeusz Kazimirek zobowiązał się w miarę polepszania się warunków atmosferycznych do sukcesywnego usuwania zgłaszanych usterek. Wskazał, że stan obecny nie jest docelowym, niemniej jednak firma „Was-Bud” Sp. z o.o. doprowadzi drogi do stanu zapewniającego normalną eksploatację.
Przedstawiciele Gminy Wieliczka prosili zgromadzonych przede wszystkim o cierpliwość ponieważ prace związane z budową kanalizacji należą do najtrudniejszych, gdyż związane są przede wszystkim z robotami ziemnymi powodującymi uciążliwości w ruchu drogowym.

LICZBA ODSŁON: