Spotkanie w Kokotowie – 8 lutego 2012 r.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej w Kokotowie i sołtysa Krzysztofa Kobiałki dnia 8 lutego 2012 roku w zebraniu wiejskim uczestniczyli sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, przedstawiciele firmy „Wąs-Bud” Józef Wąsowicz, która w ramach konsorcjum, realizuje zadanie Z 5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów: dyrektor ds. technicznych Tadeusz Kazimirek oraz kierownik budowy Adam Kosek. Jednostkę Realizującą Projekt „Budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka” reprezentowali: Sabina Cichy i Marek Kolary. W spotkaniu uczestniczył również pełniący z ramienia SAFEGE o. Polska funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Z 5: Witold Nekanda Trepka.

W czasie spotkania pracownicy JRP poinformowali zgromadzonych mieszkańców Kokotowa o zaawansowaniu wykonania robót budowlanych na terenie ich miejscowości, które na koniec 2011 roku w zadaniu Z5 wynosi 5,7 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, 1,7 km kolektora tłocznego oraz 1 pompownia ścieków.  Następnie w ogólnym zarysie omówiono problemy z jakimi w fazie realizacji spotyka się zarówno Inwestor jak i Wykonawca. Szczegóły w tym zakresie podał przedstawiciel Wykonawcy.
Podczas swego wystąpienia Adam Kosek zasygnalizował, że główną przeszkodą w realizacji zadania jest tzw. wycofywanie zgód właścicieli posesji na przejście kolektora przez ich działkę, co może spowodować automatyczne odcięcie niektórych posesji od sieci kanalizacji.
W związku z powyższym zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce zwrócili się z gorącą prośbą do sołtysa oraz mieszkańców o pomoc w rozwiązaniu kwestii spornych. W trakcie spotkania przekazano sołtysowi komplet map z umiejscowieniem problematycznych odcinków realizacji kanalizacji sanitarnej.
Po tej części spotkania przyszedł czas na pytania mieszkańców, które w większości przypadków dotyczyły, procesu budowy kolektora, odtworzenia stanu pierwotnego na terenie ich posesji oraz konsekwencji braku zgód na wejście w teren. Padły również pytania o możliwość pozostawienia w ziemi rurociągów „suchych” do czasu wyrażenia zgody przez właścicieli problematycznych działek. Przedstawiciele wykonawcy oraz inwestora poinformowali zainteresowanych, że po wykonaniu prac są zobowiązani do pozostawienia terenu w stanie nie gorszym od stanu pierwotnego sprzed realizacji prac budowlanych. Przedstawiciele Inwestora nie widzą faktycznej i prawnej możliwości pozostawienia w ziemi rurociągów ponieważ jest to sprzeczne z zasadami POIiŚ oraz z innymi uwarunkowaniami do których należy m.in. ustawa o finansach publicznych.

Zdjęcie na stronie: Archiwum

LICZBA ODSŁON: