Rok 2011 podsumowanie

W ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” w 2011 roku wykonano: • w zadaniu Z1 Czarnochowice 6 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z5 Kokotów 5,7 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z8 Śledziejowice 7,9 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z10 os. Kościuszki 2,4 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z11 os. Zdrojowe 2,7 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z13 os. Ogrodowe 7,8 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, W Czarnochowicach powstała i uzyskała zasilanie z sieci energetycznej pompownia P1.

Dokonano odtworzenia nawierzchni drogowych na drogach powiatowych i gminnych, m.in. ul. Matejki, ul. Stromej, ul. Jedynaka, ul. Kościuszki, ul. Nowy Świat, ul. Garbarskiej, ul. Janińskiej, ul. Jasnej, ul. Klaśnieńskiej, ul. Krótkiej, ul. Wiejskiej, Plac Kościuszki, ul. Lema ul. Wincentego Pola, droga Czarnochowice – Kokotów.
W czasie prac realizacyjnych w miejscowości Kokotów w kwietniu odkryto pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej, który zabezpieczony został przez patrol saperski. Następnie teren inwestycji został objęty nadzorem saperskim przez specjalistyczną firmę z Krakowa ROT SAPER.
Mając na uwadze specyfikę terenu oraz liczne występowanie stanowisk archeologicznych prace na terenie miasta i gminy objęto nadzorem archeologicznym. W wyniku prowadzonych prac realizacyjnych odkryto w sierpniu, w ulicy Sikorskiego fragment muru kamiennego otaczającego kościół wraz z cmentarzem oraz fragment drogi drewnianej. Archeolodzy Szymon Pawlikowski i Jarosław Fraś z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce pełniący nadzór nad pracami datują znaleziska na XVII w.
Dobiegają końca prace dotyczące Kontraktu 1 związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla miejscowości Rożnowa, Chorągwica, Zabawa oraz osiedla Lekarka w Wieliczce.
Odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami miejscowości w których jest realizowana lub projektowana sieć kanalizacji. W spotkaniach uczestniczyło 1 500 osób. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt uczestniczyli również w zebraniach sołeckich.
Postawiono tablice informacyjne projektu w miejscowościach: Bogucice, Czarnochowice, Kokotów, Śledziejowice, Wieliczka (osiedla: Ogrodowe, Zdrojowe, Kościuszki).
Około 800 osób złożyło do ZGK Wieliczka Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.
W czerwcu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca zagadnień realizacyjnych projektu.
Naszą stronę internetową odwiedziło 14 541 internautów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZBA ODSŁON: