Akt wandalizmu w Czarnochowicach (8.11.2011 r.)

W ramach budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka realizowanej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności wykonano tablice informacyjne, które umieszczono w poszczególnych miejscowościach realizacji sieci kanalizacyjnej. Jedna z nich została postawiona na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnochowicach.

Tablica wykonana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i umiejscowiona na metalowym stelażu postawiona została zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Niestety w ostatnim czasie tablica ta została uszkodzona poprzez wyłamanie części powierzchni informacyjnej co prowadzi do konieczności instalacji nowego obiektu.
Przypominamy, że niszczenie mienia to czyn zabroniony przez art. 288 k.k. Pod pojęciem niszczenia mienia rozumiemy czyn polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia rozumie się każde naruszenie materii rzeczy, natomiast uczynienie rzeczy niezdatną do użytku to pozbawienie jej w całości lub w części dotychczasowych cech użytkowych. Niszczenie mienia jest przestępstwem za które grozi kara grzywny. Wszystkie osoby, które są świadkami takich aktów wandalizmu prosimy o kontakt z numerem alarmowym policji 997.

LICZBA ODSŁON: