Prace w centrum Wieliczki (27.10.2011 r.)

W ulicy Limanowskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Plac Kościuszki zakończono prace nad odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają w tym miejscu roboty budowlane związane z realizacją Projektu Rewitalizacji, a w szczególności są wykonywane prace związane z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem nowej nawierzchni ulicy.

W ulicy Sikorskiego zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej do skrzyżowania z ul. Seraf. Po robotach związanych z Projektem Rewitalizacji polegających na wykonaniu odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego i przepięciu istniejącego kanału deszczowego do nowobudowanego, zostanie wykonany ostatni fragment kolektora sanitarnego oraz nowa studzienka sanitarna zaprojektowana w miejsce istniejącej ze względu na jej stan techniczny.

Planowane prace w skrzyżowaniu ul. Seraf z ul. Sikorskiego będą obejmować jednoczesne wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu zminimalizowania okresu zamknięcia tego skrzyżowania dla ruchu kołowego.

LICZBA ODSŁON: