Spotkanie w Chorągwicy (11.10.2011 r.)

11 października w sali remizy OSP w Chorągwicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BIPROKOM-KRAKÓW S.A. wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”. W spotkaniu uczestniczyli również poseł elekt na Sejm RP Józef Lassota sprawujący obowiązki kierownika Jednostki Realizującej Projekt, Stanisław Cebeńko inspektor ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Archiwizacji, Sabina Cichy kierownik ds. Realizacji oraz Marek Kolary kierownik ds. Technicznych.

Zaproszonych gości powitała Pani sołtys Chorągwicy Renata Gabryś i poprosiła Józefa Lassotę o przybliżenie założeń realizowanego projektu unijnego. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie kierownik JRP podkreślił znaczenie środków unijnych pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Gminy Wieliczka.  Następnie projektant z firmy BIPROKOM-KRAKÓW S.A. Pani Katarzyna Kozieł przedstawiła projekt wykonawczy kanalizacji w miejscowości Chorągwica. Podczas prezentacji multimedialnej mieszkańcy zapoznali się z przebiegiem sieci kanalizacyjnej na poszczególnych odcinkach oraz umiejscowieniem przepompowni ścieków.

Omówiono także problemy związane z projektowaniem do których należą:
• brak zgody na przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej przez posesje
• brak  możliwości skontaktowania się ze współwłaścicielką działki
• wycofywanie zgód po wykonaniu projektu.

Po spotkaniu każdy z mieszkańców Chorągwicy mógł bezpośrednio zapoznać się z przebiegiem sieci w pobliżu swojej posesji. Projektanci dysponowali egzemplarzem dokumentacji kanalizacji, a pracownicy JRP odpowiadali na pytania korzystając z wersji elektronicznej projektu.

LICZBA ODSŁON: