Prace przy ulicy Sikorskiego (06.10.2011 r.)

Nadal trwają prace nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Wieliczce. W trakcie robót zidentyfikowano skomplikowaną sieć infrastruktury podziemnej która w znaczący sposób wpłynęła na tempo prowadzonych prac, zmuszając Wykonawcę do wyjątkowej ostrożności. Podczas spotkań z zainteresowanymi stronami poddano wizji lokalnej istniejące przyłącza ogólnospławne, które w znacznej mierze ze względu ich wiek nie są zinwentaryzowane. Pomimo tych problemów, realizacja kanalizacji sanitarnej dobiega końca. Do wykonania pozostał odcinek do studni rewizyjnej która ma być posadowiona w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Seraf. Po zakończeniu robót nad kanalizacją sanitarną prowadzone będą prace w ramach „Rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum Miasta Wieliczka” polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni.
LICZBA ODSŁON: