Aktualny stan prowadzonych prac (08.09.2011 r.)

Rozpoczęto odbiory techniczne sieci kanalizacji sanitarnej dla zadań Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice, Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe i Z10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe i odtworzeniowe terenów. Wykonano kolejny etap asfaltowania drogi powiatowej w Czarnochowicach oraz podpisano umowę przyłączeniową z Tauron Polska Energia S.A., co umożliwi zasilenie pompowni ścieków i rozruch tej części systemu.

LICZBA ODSŁON: