Informacja dla mieszkańców ulicy Sikorskiego (30.08.2011 r.)

Jak z pewnością jest Państwu wiadome na terenie ścisłego centrum miasta Wieliczka prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

Dotychczas roboty budowlane obejmowały Plac Kościuszki oraz dolny odcinek ul. Sikorskiego w której wykonano także fragment kanalizacji na wysokości Placu Św. Krzyża z zachowaniem ruchu pojazdów mechanicznych w kierunku Górnego Rynku.

Realizując założenia projektu kanalizacyjnego do wykonania pozostał górny odcinek ul. Władysława Sikorskiego umożliwiający przełączenie do wykonanej kanalizacji sanitarnej posesji korzystających dotychczas z istniejącej kanalizacji ogólnospławnej która docelowo zostanie zlikwidowana, a na jej miejsce będzie wykonana przez Gminny Zarząd Dróg kanalizacja deszczowa.

Pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie skrócić czas realizacji robót podczas których zostanie zamknięta ulica na całej szerokości od skrzyżowania z Placem Kościuszki do skrzyżowania z ul. Seraf.

Prace dotyczące kanalizacji sanitarnej prowadzić będzie „WĄS-BUD” Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Gdowie, 32-420 Gdów nr 711 tel. 12 423-54-30, a kierownikiem budowy jest mgr inż. Adam Kosek Tel. 502 386 466. Inspektorem nadzoru inwestycyjnego jest pan mgr inż. Witold Nekanda Trepka reprezentujący firmę SAFEGE Polska Tel. 604 095 097. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka sprawę prowadzi Jednostka Realizująca Projekt Tel. 12 278 63 59. Zakładany czas realizacji to 1 miesiąc. W załączeniu przekazujemy fragment projektu kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na fakt, iż na terenie przyszłej budowy znajduje się duża liczba punktów handlowych, usługowych oraz mieszkań prywatnych Kierownik Budowy lub wyznaczony przez niego pracownik uzgadniać będzie sposób w jaki ułatwiany będzie dojazd do Państwa posesji.

Przepraszając za powstałe utrudnienia prosimy o wyrozumiałość dla inwestycji której celem jest poprawa stanu sanitarnego jak również wizerunku naszego miasta w oczach mieszkańców oraz turystów.

Projekt realizacji ul. Sikorskiego (pdf)

LICZBA ODSŁON: