KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13

Polski Oddział francuskiej firmy SAFEGE S.A. sprawować będzie nadzór inwestorski nad wykonaniem robót KONTRAKTU 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08. Umowy z wykonawcami Kontraktu 2 zawarte zostały w piątek 20 sierpnia, natomiast 24 sierpnia burmistrz Wieliczki Artur Kozioł i skarbnik gminy Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” – KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13”. Łączna wartość umów zamyka się kwotą 597.800 zł brutto.

Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczy zadań:
 

Z 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice – wartość 89 670,00 zł, termin: do 30.12.2011 r.
Z 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach – wartość 31 683,40 zł, termin: do 30.12.2011r.
Z 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów – wartość 145 265,40 , termin: do 29.03.2013 r.
Z 8 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice – wartość 145 265,40 , termin: do 29.03.2013 r.
Z 10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki – wartość 38 259,20 zł, termin: do 30.12.2011 r.
Z 11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe – wartość 28 694,40 zł, termin: do 30.12.2011 r.
Z 13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe – wartość 118 962,20 zł, termin: do 29.09.2012 r.
Do terminów należy jeszcze dołożyć pięcioletni okres gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlanych.

 

 

LICZBA ODSŁON: