Spotkanie z mieszkańcami Rożnowej

Na spotkaniu wiejskim sołectwa Rożnowa obecni byli: sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś oraz przedstawiciel Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, pracownik wykonawcy robót kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Men-gaz Czesław Wróbel, kierownik budowy Rafał Chudy, inspektor nadzoru Wacław Strasiński. sołtys Maria Pawlaszczyk poprosiła Marka Kolarego o przybliżenie stanu zaawansowania prac nad zadaniem Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa.

Poinformowano mieszkańców o utrudnieniach związanych z budowaną siecią ponieważ ciągi sieci kanalizacji sanitarnej będą powstawały w drogach oraz na terenie posesji.

Początek prac zaplanowany został na czerwiec, a zakończenie na październik 2014 roku. Prace rozpoczną się od wybudowania przepompowni następnie powstanie rurociąg tłoczny w stronę Czubinowa. 
Podczas spotkania przekazano mieszkańcom informację w formie ulotki z rysunkiem poglądowym przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz numerami telefonów do nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
Pracownik firmy Men-Gaz Czesław Wróbel przekazał uczestniczącym w spotkaniu harmonogram działań, przedstawił technologię prac polegającą na wykonywaniu wykopów oraz przewiertów przez drogi. 
Wacław Strasiński inspektor nadzoru zaznaczył, że wykonawca ma obowiązek odtworzyć teren na którym prowadził prace budowlane do stanu pierwotnego.
Na pytanie: Kiedy będzie można korzystać z kanalizacji? – Marek Kolary stwierdził, że będzie to możliwe dwa - trzy miesiące po rozruchu i przekazaniu zakresu zadania w użytkowanie ZGK Sp. z o.o. w Wieliczce. Poniżej publikujemy dane do wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Men-gaz 34-654 Męcina 597, tel. 18 33 27 274
Rafał Chudy Men Gaz tel. 603 695 501
LICZBA ODSŁON: