Spotkanie z mieszkańcami Kokotowa

25 marca w szkole w Śledziejowicach podczas spotkania wiejskiego poruszono z mieszkańcami Kokotowa sprawy dotyczące prac realizacyjnych dla zadania Z5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów.

Zadanie Z5 jest częścią projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko Funduszu Spójności Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
W spotkaniu uczestniczyli właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOM-KAMW Krzysztof Tomczyk, kierownik budowy: Agnieszka Gąsiorek, koordynator prac ze strony firmy Mateusz Chudziak. Firma TOM-KAMW została wybrana w przetargu nieograniczonym i realizuje prace mające na celu dokończenie zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Kokotowie i Śledziejowicach.
Gminę Wieliczka reprezentowali: sekretarz Adam Marek Panuś, ze strony Jednostki Realizującej Projekt obecny był pełniący obowiązki kierownika Marek Kolary.
Właściciel firmy TOM-KAMW przedstawił firmę oraz zaproponował, aby mieszkańcy zgłaszali wykonawcy potwierdzenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz problemy związane z dokończeniem prac. Potwierdził również fakt, że po wykonaniu prac związanych z wykonaniem kanalizacji tereny nimi objęte będą odtworzone do stanu sprzed realizacji. Zachęcił również do bezpośredniego kontaktu z firmą i podał numer telefonu do zaplecza placu budowy (tel. 12 281 22 78). 
Koordynator zadania omówił harmonogram prac oraz zaznaczył, że prace realizacyjne są kontynuowane w kilku miejscach jednocześnie. Omawiając powyższe przedstawił najważniejsze problemy (z wycofaniem zgód na wejście w teren) na jakie natknęła się firma trakcie realizacji.
Kierownik JRP podziękował tym z mieszkańców, którzy zmienili decyzję i zgodzili się na realizację kanalizacji zgodnie z projektem oraz poprosił serdecznie jeszcze niezdecydowanych o wyrażenie zgody.
 
LICZBA ODSŁON: