Przetarg nieograniczony na zadanie Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa rozstrzygnięty

Zakończyły się prace dotyczące postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane dla zadania Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Zadanie Z7 jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”.

Do przetargu ogłoszonego we wrześniu 2013 roku zgłosiło się 8 firm:
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji Hydromel Sp. z o.o.
- Konsorcjum Firm: Tor Sp. z o.o. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
- Men-Gaz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel,
- Eurovia Polska SA,
- P.U.S.H. Pro-Aqua A.M.M. Jaskóła Sp. Jawna,
- F.U. Bud-Complex Zbigniew Maślanka,
- P.H.U. Inko 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Sp. Jawna,
- Zakład Wodno-Kanalizcyjny Kaz. C.O. Adam Piotrowicz
W wyniku prac komisji przetargowej, które zakończyły się w połowie stycznia, wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Men-Gaz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel, jako wykonawcę prac budowlanych dla zadania Z7 za łączną kwotę 1 559 208, 68 zł brutto. Przedmiotem prac w miejscowości Rożnowa, będzie:
- 3 300 m kolektora grawitacyjnego (PCV śr. 200),
- 107 m kolektora grawitacyjnego (PCV śr. 250),
- 429,50 m wyjść z pasa drogi,
- 333 m kolektora tłocznego oraz 1 pompownia ścieków;
Prace realizacyjne rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane. Obecnie dokumentacja dotycząca przetargu została przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, celem dokonania kontroli uprzedniej sprawdzającej zgodność postępowania przetargowego z Ustawą z dnia 29 stycznia 2009 r. prawo zamówień publicznych

LICZBA ODSŁON: