Prace na terenie miasta

Trwają prace realizacyjne dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Firma Instbud S. Boguta kończy roboty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego ulic: Brodzińskiego, Konopnickiej, Siemiradzkiego, Reformackiej, Szpitalnej.
Firma Hydromel Sp. z o.o. zakończyła już prace realizacyjne na kanale (ø200) w ulicy Szpunara. W tej ulicy również wykonywane są wyjścia z pasa drogowego. Mając na uwadze zbliżający się rok szkolny zakończono prace na terenie przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Limanowskiego. Ostatnie roboty związane z tzw. wyjściem z pasa drogowego prowadzone są w ciągu ulicy Limanowskiego. Wykonawca planuje do 2 września położyć na ulicy Batorego i Seraf warstwę ścieralną asfaltu, co przywróci tym ulicom pełną przejezdność.
Firma Skanska metodą bez wykopową wykonuje sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Goliana i Dembowskiego oraz przyłącza do studni przewiertowych. Rozpoczęcie prac nastąpiło w ulicy Wincentego Pola, wykonywane jest także połączenie od ulicy Mierżączka do Sienkiewicza. Frezowanie nawierzchni prowadzone będzie na ulicy: Sienkiewicza. Zakończono natomiast prace w ulicy Mickiewicza do skrzyżowania z ulicami Legionów i Kosiby.

LICZBA ODSŁON: