Spotkanie w Kokotowie (12.04.2013)

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w szkole podstawowej w Kokotowie w spotkaniu wiejskim uczestniczyli z ramienia UMiG Wieliczka: sekretarz Adam Marek Panuś, Henryk Wolak – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; przedstawiciele JRP: Sabina Cichy – kierownik ds. Realizacji (Główny Inżynier Projektu), Marek Kolary – p.o. kierownika JRP.

Na pytania dotyczące wstrzymania robót przez wykonawcę prac realizacyjnych dla zadania Z 5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów - firmę „Wąs-Bud”Józef Wąsowicz i „Wąs-Bud” Sp. z o.o, odpowiadał p.o. kierownika JRP Marek Kolary. Określił, że sytuacja prawna w miejscowości Kokotów jest podobna jak w Śledziejowicach, gdyż po ogłoszeniu upadłości przez lidera konsorcjum „ABM Solid” S.A. prace dla zadania Z 5 zostały wstrzymane. Decyzją syndyka masy upadłościowej na podstawie zgody Sądu Rejonowego w Tarnowie odstąpiono od umów zawartych z Gminą Wieliczka na realizację robót m.in. w Kokotowie. Wykonawca prac budowlanych firma „Wąs-Bud” opuściła plac budowy.
Obecnie trwają starania aby w wyniku przetargu wyłonić nowego wykonawcę, który zakończy realizację tego zadania. Poproszono mieszkańców o przekazanie informacji sołtysowi dotyczącej problemów z odtworzeniem stanu pierwotnego poszczególnych nieruchomości. Na tej podstawie kierowane będzie do „Wąs-Bud” Józef Wąsowicz stosowne roszczenie.

LICZBA ODSŁON: