Spotkanie w Śledziejowicach (08.04.2013)

W dniu 8 kwietnia 2013 r. w domu kultury w Śledziejowicach odbyło się spotkanie wiejskie podczas którego poruszono m.in. tematy związane z odtworzeniem do stanu pierwotnego nawierzchni dróg po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach zadania Z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.

W spotkaniu Urząd Miasta i Gminy Wieliczka reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec, sekretarz Adam Marek Panuś, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Henryk Wolak, Jednostkę Realizującą Projekt reprezentował na spotkaniu p.o. kierownika JRP Marek Kolary.
W swoim wystąpieniu Marek Kolary nakreślił sytuację prawną w jakiej znalazł się wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca zadania tj konsorcjum firm: „ABM SOLID” SA, „Wąs-Bud” Józef Wąsowicz oraz „Wąs-Bud” Sp. z o.o. W związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum „ABM Solid” prace dla zadania Z8, którego wykonawcą był „Wąs-Bud” zostały wstrzymane. Decyzją syndyka masy upadłościowej na podstawie zgody Sądu Rejonowego w Tarnowie odstąpiono od umów zawartych z Gminą Wieliczka na realizacje robót w Kokotowie, Śledziejowicach i Wieliczce.
W związku z tym Gmina Wieliczka zleciła przedłożenie dokumentacji niezbędnej do odbioru zadań w tym inwentaryzacji geodezyjnej w toku, którą wykonawca ma przedstawić z klauzulą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia wykonanych robót .
Trzeba zaznaczyć, że naprawa dróg w miejscowości Śledziejowice przez firmę „Wąs-Bud” będzie wykonywana tylko jeśli ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W tej sprawie prosimy o kontakt z JRP (tel. 12 26 34 330, 12 26 34 328).

LICZBA ODSŁON: