Podpisanie umów dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

Dnia 11 marca 2013 r. w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka podpisano umowy na realizację zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji). Gminę Wieliczka reprezentował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik gminy Zofia Batko. Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali p.o. kierownika JRP Marek Kolary, główny inżynier projektu Sabina Cichy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji samorządowej oraz poseł na Sejm RP Józef Lassota.

Prace realizacyjne zadania Z 14 będą kosztować prawie 35 mln złotych i obejmą swym zasięgiem większość ulic miasta oraz wykonanie 1 pompowni ścieków. Rozpoczęcie działań planowane jest na początek kwietnia. Do końca 2013 roku przybędzie około 20 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace budowlane będą prowadzone etapowo, tak aby w czasie realizacji na drodze można było wprowadzić np. wahadłową organizację ruchu.
Wykonawcami robót będą trzy firmy których doświadczenie oraz posiadany sprzęt gwarantują wykonanie prac na najwyższym poziomie, a są to:

Część I - Firma Handlowo-Usługowa „Instbud” S. Boguta z Nieznanowic, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, tel. 12 251 08 70
(koszt: 8 431 356, 13 zł)
Część II - HYDROMEL Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156 a, 26-200 Końskie, tel. 41 372 23 21;
(koszt: 7 039 442, 38 zł)
Część III - SKANSA SA o/Kraków aleja Powstańców Śląskich, 26 30-570 Kraków;
(koszt: 18 292 210, 48 zł)

Poniżej publikujemy harmonogram prac dla całości zadania Z 14 oraz organizację ruchu dla części II realizowanej przez HYDROMEL Sp. z.o.o.
Pozostałe dokumenty zostaną opublikowane sukcesywnie po ich zatwierdzeniu oraz dostarczeniu do JRP.

Harmonogram prac
Organizacja ruchu: ul. Boża Wola (4 str.), ul. Górnicza boczna (4 str.), ul. Łokietka-Głowackiego (4 str.)

Prezentacja rozdział (pdf)
Mapy poglądowe prac (pdf)

LICZBA ODSŁON: