Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Zabawa

W dniu 30 stycznia 2013 roku w siedzibie OSP Zabawa pracownicy JRP wraz z Zastępcą Burmistrza Łukaszem Sadkiewiczem, przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Lurańcem, sołtysem wsi Wiesławem Rzepą przedstawili licznie zgromadzonym mieszkańcom wykonawców robót tj. firmę P.H.U. "INKO 2001", inspektora nadzoru inwestorskiego Wacława Strasińskiego, jak również omówili planowany harmonogram realizacji robót. Na spotkanie zaproszono także mieszkańców os. Lekarka – ul. Granicznej i Zielnej, których posesje grawitują w kierunku kolektora w Zabawie. Odpowiadano na liczne pytania z których większość dotyczyła przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, a w szczególności związanych z tym procedur.

Jak przyłączyć posesję?
1.
 Administratorem sieci kanalizacyjnej po zakończeniu budowy sieci kanalizacji będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia wykonania przyłącza kanalizacyjnego są „Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”, które trzeba uzyskać w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji ZGK Sp. z o.o. w Wieliczce przy ulicy Słowackiego 10 (I piętro).
Do uzyskania „Warunków przyłączenia” niezbędne są materiały: kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą projektowanej kanalizacji sanitarnej – Jednostka Realizująca Projekt UMiG Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 oraz „Wniosek o wydanie warunków technicznych na dostawę i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej” – ZGK w Wieliczce Sp. z o.o (
www.zgk.wieliczka.eu).
Przyłącza można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo.
2. Złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce wypełniony wniosek o dofinansowanie budowy przyłącza. Wniosek wraz ze wzorem umowy można otrzymać w Wydziale ds. Inwestycji UMiG Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 (Stara Poczta)  pok. Nr 2. Jest on również dostępny na stronie internetowej
www.wieliczka.eu. Dofinansowaniu podlega 45% projektowania i budowy przyłącza.
3. Korzystanie z przyłącza czyli zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji będzie możliwy niezwłocznie po podpisaniu przez właściciela posesji z ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. stosownej umowy co nastąpi po przekazaniu przez JRP odebranej kanalizacji do Zakładu.

Prezentacja multimedialna ze spotkania w Zabawie.(pdf)

Mapy poglądowe zawarte w prezentacji: kanał ZA, kanał ZB, kanał ZC, kanał ZD,
kanał ZE ZF, kanał ZG, kanał ZH.(pdf)

Harmonogram prac w miejscowości Zabawa.(pdf)

LICZBA ODSŁON: