W związku z budową kanalizacji sanitarnej uprzejmie informujemy, że od dnia 6 maja 2011 r. w godzinach 7.30 do 17.00 będą prowadzone prace w ciągu ulicy Janińskiej. W wymienionych godzinach ulica będzie wyłączona z ruchu. Prosimy mieszkańców o wyjazd z nieruchomości samochodami przed godz. 7.30, wjazd będzie możliwy po godz. 17.00.


Dnia 19 kwietnia w sali Magistrat odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Ogrodowego w Wieliczce poświęcone tematyce przyłączy do kolektora sieci kanalizacyjnej zadania Z13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś oraz Jednostki Realizującej Projekt: kierownik ds. realizacji Sabina Cichy, kierownik ds. technicznych Marek Kolary, inspektor nadzoru ze strony inwestora Witold Nekanda-Trepka, jak również kierownik budowy Adam Kosek.


Przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt na zaproszenie Rady Sołeckiej Wsi Zabawa, uczestniczyli w spotkaniu wiejskim, które odbyło się w dniu 8 kwietnia. Na spotkaniu w Zabawie obecni byli również przedstawiciele firmy BIPROKOM S.A. z Krakowa, realizującej w ramach Kontraktu 1 projekt budowy kanalizacji na potrzeby zadania: Z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa.
Radę Miasta i Gminy reprezentował przewodniczący Tadeusz Luraniec, a urząd sekretarz Adam Marek Panuś


W dniu 7 kwietnia, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach odbyło się spotkanie wiejskie, w którym uczestniczyli kierownik JRP Józef Lassota, kierownik ds. realizacji Sabina Cichy, kierownik ds. technicznych Marek Kolary. Władze samorządowe reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec, jak również sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś.


W dniu 23 marca na zaproszenie sołtysa sołectwa Lednica Górna Andrzeja Warzechy w spotkaniu sołeckim uczestniczyli przedstawiciele Jednostki Realizującej projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” nr POIS.01.01.00-00-020/08: Sabina Cichy – kierownik ds. realizacji, Marek Kolary – kierownik ds. technicznych, oraz projektant sieci kanalizacji dla tego zadania pani Monika Barci.


8 marca 2011 roku w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Reformackiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Bogucic, poświęcone realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08 oraz procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.


W związku z prowadzonymi pracami przy budowie kanalizacji sanitarnej w Placu Kościuszki, publikujemy pismo do mieszkańców oraz mapę poglądową dotyczącą odcinka od skrzyżowania z ulicą Limanowskiego i ulicą Szpunara.


22 lutego 2011 roku w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08: Sabina Cichy i Marek Kolary, uczestniczyli w spotkaniu mieszkańców os. Śródmieście.


27 stycznia 2011 roku w sali Towarzystwa Sportowego Wieliczanka odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Kościuszki poświęcone realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08 oraz procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.


26 stycznia 2011 r. w WDK Czarnochowice, odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości na którym podjęto temat związany z realizacją przez mieszkańców ustawowego obowiązku wykonania przyłączy kanalizacyjnych do sieci powstającej w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” nr POIS.01.01.00-00-020/08. Budowa kanalizacji realizowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.


[6] [7] [8] 9 [10] [11]
LICZBA ODSŁON: