(Kontrakt 1 - Zadanie Z7) Zakończył się kolejny etap prac projektowych tj. opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności. Projekt złożony został w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.


Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w centrum Wieliczki, w ulicy Sikorskiego odkryty został fragment muru kamiennego otaczającego kościół wraz z cmentarzem oraz fragment drogi drewnianej. Archeolodzy z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce pełniący nadzór nad pracami datują znaleziska na XVII w.


W kwietniu 2011 r. w miejscowości Kokotów w czasie prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej zadanie Z5 – Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Kokotów odnaleziono pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.


Dnia 7 lipca 2011 r. w sali kompleksu sportowo-rekreacyjnego Solne Miasto odbyło się spotkanie dotyczące projektu „Budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka” w którym uczestniczyli sołtysi i przewodniczący osiedli Miasta i Gminy Wieliczka.


W ul. Jasnej oraz ul. Janińskiej na odcinku od Sądu Rejonowego do skrzyżowania z ul. Matejki rozpoczęto prace przygotowawcze do odtworzenia nawierzchni asfaltowej.


Od połowy maja br., w samym centrum Wieliczki, na skrzyżowaniu ulic Powstania Warszawskiego – Goliana – Słowackiego – Sikorskiego trwają prace związane z budową kanalizacji. Budowane są nowe odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”, współfinansowanego ze środków europejskich (Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Prace prowadzone są na znacznej głębokości ponad 6 m.


Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec w dniu 1 lipca 2011 r. w sali Magistrat otworzył obrady sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej poświęcone m.in. sprawozdaniu z działań dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Poniżej przedstawiamy tymczasową organizację ruchu na ulicach: Powstania Warszawskiego - Goliana - Słowackiego.


Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 informuje Mieszkańców, że ukończona została budowa drogi technologicznej biegnącej przez Plac Kościuszki. Od przyszłego tygodnia droga ta stanowić będzie alternatywny przejazd wahadłowy wzdłuż ul Powstania Warszawskiego.


Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 informuje Mieszkańców, że zakończył się etap budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Plac Kościuszki od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą kontynuowane w ciągu ulicy Powstania Warszawskiego. W celu ułatwienia komunikacji na tym odcinku, powstanie droga technologiczna, umożliwiająca ruch wahadłowy wzdłuż ul Powstania Warszawskiego. Za utrudnienia przepraszamy.


[5] [6] [7] 8 [9] [10] [11]
LICZBA ODSŁON: