W ulicy Limanowskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Plac Kościuszki zakończono prace nad odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają w tym miejscu roboty budowlane związane z realizacją Projektu Rewitalizacji, a w szczególności są wykonywane prace związane z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem nowej nawierzchni ulicy.

11 października w sali remizy OSP w Chorągwicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BIPROKOM-KRAKÓW S.A. wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”. W spotkaniu uczestniczyli również poseł elekt na Sejm RP Józef Lassota sprawujący obowiązki kierownika Jednostki Realizującej Projekt, Stanisław Cebeńko inspektor ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Archiwizacji, Sabina Cichy kierownik ds. Realizacji oraz Marek Kolary kierownik ds. Technicznych.

Nadal trwają prace nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Wieliczce. W trakcie robót zidentyfikowano skomplikowaną sieć infrastruktury podziemnej która w znaczący sposób wpłynęła na tempo prowadzonych prac, zmuszając Wykonawcę do wyjątkowej ostrożności. Podczas spotkań z zainteresowanymi stronami poddano wizji lokalnej istniejące przyłącza ogólnospławne, które w znacznej mierze ze względu ich wiek nie są zinwentaryzowane. Pomimo tych problemów, realizacja kanalizacji sanitarnej dobiega końca. Do wykonania pozostał odcinek do studni rewizyjnej która ma być posadowiona w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Seraf. Po zakończeniu robót nad kanalizacją sanitarną prowadzone będą prace w ramach „Rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum Miasta Wieliczka” polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni.

Od 3 października 2011 r. rozpoczynają się roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej w części ul. Limanowskiego. Zamknięty będzie odcinek drogi od ulicy Słowackiego do placu Kościuszki. Jednak możliwy będzie nadal wjazd z ulicy Limanowskiego w kierunku placu Kościuszki. Przy sprzyjających warunkach prace przy budowie kanalizacji sanitarnej potrwają ok. dwa tygodnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 22 września (czwartek) w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rożnowa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: sekretarz UMiG Adam Marek Panuś, Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali: kierownik JRP Józef Lassota, kierownik ds. technicznych Marek Kolary, Sabina Cichy, kierownik ds. realizacji oraz przedstawiciele firmy BIPROKOM S.A. z Krakowa – wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej dla zadania Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa jednej z części projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.

Rozpoczęto odbiory techniczne sieci kanalizacji sanitarnej dla zadań Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice, Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe i Z10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe i odtworzeniowe terenów. Wykonano kolejny etap asfaltowania drogi powiatowej w Czarnochowicach oraz podpisano umowę przyłączeniową z Tauron Polska Energia S.A., co umożliwi zasilenie pompowni ścieków i rozruch tej części systemu.


31 sierpnia wyłączono z ruchu część ul. Sikorskiego na odcinku od ulicy Zamkowej do ulicy Seraf, wprowadzono ruch dwukierunkowy na ulicy Zamkowej do ulicy Powstania Warszawskiego i do ulicy Kilińskiego. W tym etapie zaprojektowano objazdy ulicami: Powstania Warszawskiego, Limanowskiego oraz Seraf.

Jak z pewnością jest Państwu wiadome na terenie ścisłego centrum miasta Wieliczka prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.


Trwa ostatni etap prac we wsi Czarnochowice. Wykonano już nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej od kościoła w kierunku Kokotowa oraz na drogach gminnych. Trwają prace przygotowawcze do asfaltowania pozostałej części drogi powiatowej, jak również prace odtworzeniowe i porządkowe na działkach prywatnych. 


13 sierpnia autobus linii 304 powróci na pierwotną trasę i kursował będzie, po tymczasowej nawierzchni tłuczniowej, ulicą Powstania Warszawskiego. Zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Powstania Warszawskiego. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem odgałęzień sieci kanalizacji w kierunku ulic: Sikorskiego i Goliana.

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]
LICZBA ODSŁON: