Na spotkaniu sołectwa Rożnowa w dniu 9 maja 2012 r. obecni byli sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, kierownik ds. realizacji Sabina Cichy oraz Stanisław Cebeńko. Sołtys Pani Maria Pawlaszczyk poprosiła Marka Kolarego o przybliżenie stanu zaawansowania prac nad zadaniem Z7 budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa.

Szanowni Państwo!
Jednostka Realizująca Projekt informuje, że Gmina Wieliczka uzyskała w dniu 09.03.2012 r. pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej w os. Lekarka w Wieliczce, obejmujące ulice: Graniczną, Niecałą, Willową, Zielną oraz wschodnią stronę ul. Niepołomskiej. Niemniej jednak, jedna z właścicielek nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej kanalizacji, a nie mającej bezpośredniego dostępu do kanalizacji korzystając z zapisów w przywołanej wcześniej decyzji, odwołała się do Wojewody Małopolskiego ponieważ w projekcie kanalizacji nie uwzględniono jej działek jak również budynku jednorodzinnego. 


Uprzejmie informujemy, że w związku z problemem dotyczącym uzgodnienia dróg dojazdowych do pompowni ścieków, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zadania Z3 Chorągwica zostało zawieszone w celu dokonania jego etapowania i wkrótce zostanie wznowione.


W dniu 27 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Mietniowie odbyło się zebranie sołeckie, któremu przewodniczyła sołtys Józefa Sosin. W spotkaniu uczestniczył jako gość honorowy starosta wielicki Jacek Juszkiewicz. Na zaproszenie sołtysa w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy: zastępca burmistrza ds. społecznych Urszula Rusecka, zastępca burmistrza ds. strategii i rozwoju Łukasz Sadkiewicz, sekretarz Adam Marek Panuś, dyrektor Zarządu Dróg Gminnych Teresa Kuchnia oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, kierownik ds. realizacji Sabina Cichy oraz Stanisław Cebeńko.

W czasie zebrania sołectwa Chorągwica, które odbyło się 14 marca 2012 r. w siedzibie OSP poruszano między innymi zagadnienia związane z projektem pn.”Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” . W spotkaniu uczestniczyli sekretarz UMiG Adam Marek Panuś, sołtys Chorągwicy Renata Gabryś, kierownicy Jednostki Realizującej Projekt: Sabina Cichy i Marek Kolary.

Dnia 8 marca 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Czarnochowicach odbyło się zebranie sołeckie na które przybyli zastępca burmistrza Wieliczki Łukasz Sadkiewicz, sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, kierownicy Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: Sabina Cichy i Marek Kolary oraz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Henryk Wolak. Sołectwo Czarnochowice reprezentowali sołtys Grzegorz Czech, a także członkowie rady sołeckiej: Krzysztof Kałuża i Kamil Talarek.

29 lutego 2012 roku w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Śledziejowicach na zaproszenie Rady Sołeckiej i sołtysa Iwony Buchty w zebraniu wiejskim uczestniczyli: sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, przedstawiciele firmy realizującej zadanie Z 8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice: dyrektor ds. technicznych Tadeusz Kazimirek, kierownik robót Adam Piwowarczyk oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt „Budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka”: Sabina Cichy, Marek Kolary oraz Stanisław Cebeńko. W spotkaniu uczestniczył również inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania Z 8: Witold Nekanda Trepka.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej w Kokotowie i sołtysa Krzysztofa Kobiałki dnia 8 lutego 2012 roku w zebraniu wiejskim uczestniczyli sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś, przedstawiciele firmy „Wąs-Bud” Józef Wąsowicz, która w ramach konsorcjum, realizuje zadanie Z 5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów: dyrektor ds. technicznych Tadeusz Kazimirek oraz kierownik budowy Adam Kosek. Jednostkę Realizującą Projekt „Budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka” reprezentowali: Sabina Cichy i Marek Kolary. W spotkaniu uczestniczył również pełniący z ramienia SAFEGE o. Polska funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Z 5: Witold Nekanda Trepka.

W ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” w 2011 roku wykonano: • w zadaniu Z1 Czarnochowice 6 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z5 Kokotów 5,7 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z8 Śledziejowice 7,9 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z10 os. Kościuszki 2,4 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z11 os. Zdrojowe 2,7 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, • w zadaniu Z13 os. Ogrodowe 7,8 km kolektora sanitarnego grawitacyjnego, W Czarnochowicach powstała i uzyskała zasilanie z sieci energetycznej pompownia P1.

W ramach budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka realizowanej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności wykonano tablice informacyjne, które umieszczono w poszczególnych miejscowościach realizacji sieci kanalizacyjnej. Jedna z nich została postawiona na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnochowicach.

[3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]
LICZBA ODSŁON: