W dniu 12 kwietnia 2013 r. w szkole podstawowej w Kokotowie w spotkaniu wiejskim uczestniczyli z ramienia UMiG Wieliczka: sekretarz Adam Marek Panuś, Henryk Wolak – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; przedstawiciele JRP: Sabina Cichy – kierownik ds. Realizacji (Główny Inżynier Projektu), Marek Kolary – p.o. kierownika JRP.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. w domu kultury w Śledziejowicach odbyło się spotkanie wiejskie podczas którego poruszono m.in. tematy związane z odtworzeniem do stanu pierwotnego nawierzchni dróg po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach zadania Z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.

Poniżej publikujemy organizację ruchu dla zadania Z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa

W dniu 30 stycznia 2013 roku w siedzibie OSP Zabawa pracownicy JRP wraz z Zastępcą Burmistrza Łukaszem Sadkiewiczem, przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Lurańcem, sołtysem wsi Wiesławem Rzepą przedstawili licznie zgromadzonym mieszkańcom wykonawców robót tj. firmę P.H.U. "INKO 2001", inspektora nadzoru inwestorskiego Wacława Strasińskiego, jak również omówili planowany harmonogram realizacji robót. Na spotkanie zaproszono także mieszkańców os. Lekarka – ul. Granicznej i Zielnej, których posesje grawitują w kierunku kolektora w Zabawie. Odpowiadano na liczne pytania z których większość dotyczyła przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, a w szczególności związanych z tym procedur.

W dniu 6 listopada 2012 r. w świetlicy na Lednicy Górnej odbyło się spotkanie poświęcone rozpoczęciu prac budowlanych Kontraktu 4 dla zadań: Z4 Budowa kanalizacji we wsi Lednica Górna oraz Z6 Budowa kanalizacji we wsi Mietniów współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 1 sierpnia 2012 r. Gmina Wieliczka podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. na dzierżawę sieci kanalizacji w miejscowości Czarnochowice, zrealizowanego w ramach zadania Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice, projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08-02.

Na zaproszenie rad sołeckich wsi Lednica Górna i Rożnowa w spotkaniach wiejskich w dniu 25 września uczestniczył p.o. kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Marek Kolary oraz Stanisław Cebeńko. Podczas pierwszego spotkania we wsi Rożnowa kierownik JRP nakreślił zgromadzonym mieszkańcom sytuację w jakiej znajdują się prace nad realizacją zadania Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Po podpisaniu w dniu 7 listopada 2011 r. protokołu końcowego oraz wypełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur w tym protokołu przekazania w dniu 30 kwietnia 2012 r. oddano w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną w odcinkach ulic Wieliczki: Klaśnieńska, Jasna, Krótka, Stroma, Janińska, Garbarska, Czubinów.

W dniu 5 kwietnia 2012 r. ogłoszono przetarg w Kontrakcie 3 na roboty budowlane dla zadań: Z4 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Z6 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMw.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]
LICZBA ODSŁON: