W dniu 8 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce odbyło się szkolenie dla dzieci z zasad bezpieczeństwa w ramach akcji „Bezpieczni w pobliżu budowy” prowadzone przez przedstawicielki firmy SKANSKA SA o/Kraków Iwonę Walczak oraz Justynę Śliwińską.

Dnia 11 marca 2013 r. w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka podpisano umowy na realizację zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji). Gminę Wieliczka reprezentował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik gminy Zofia Batko. Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali p.o. kierownika JRP Marek Kolary, główny inżynier projektu Sabina Cichy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji samorządowej oraz poseł na Sejm RP Józef Lassota.

W dniu 28 lutego 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka wpłynęło faksem pismo sygnowane przez wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych panią Izabelę Jakubowską informujące, iż w trakcie kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) nie stwierdzono naruszeń, w związku z czym zamawiający tj. Gmina Wieliczka może zawrzeć umowy o roboty budowlane dla wnioskowanego zadania.

W sobotę 8 czerwca 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie obchodził 20-lecie istnienia. WFOŚiGW to instytucja zajmująca się dofinansowaniem działań w zakresie ochrony środowiska. W ciągu 20 lat Fundusz, w Małopolsce wydał 2 mld zł, ze środków tych skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów.

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]
LICZBA ODSŁON: