Od 13 listopada 2013 r. w związku z wykonywaniem prac realizacyjnych budowy kanalizacji nastąpią utrudnienia na parkingu przy ulicy Goliana (naprzeciw cukierni). Za utrudnienia przepraszamy!.


Jednostka Realizująca Projekt pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2013 r. od godzin porannych ulice Limanowskiego i Szpunara będą asfaltowane na całej szerokości. Za utrudnienia przepraszamy!

Rozpoczęły się prace budowlane dla zadania Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica. Prowadzi je wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego konsorcjum firm Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna – Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Liderem konsorcjum jest firma Instbud. Całość prac to koszt prawie 6 mln. zł. Termin zakończenia prac planowany jest na II kwartał 2014 r. Rozpoczęto od prac na kolektorze R, a od połowy października rozpocznie się wykonanie sieci kanalizacyjnej kolektora S. Kierownikiem budowy jest Pan Marek Kuś, tel. 609444828, inspektorem nadzoru z ramienia firmy Instbud Wacław Strasiński, tel. 604231757.

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi budowy kanalizacji w ciągu ulicy Sienkiewicza, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o nie parkowanie od dnia 11 września (środa) do dnia 16 września (poniedziałek). W tych dniach w ciągu ulicy będą prowadzone prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni.

Trwają prace realizacyjne dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

[1] [2] 3 [4] [5] [6]
LICZBA ODSŁON: