18 stycznia 2011 roku w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Zdrojowego poświęcone realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08 oraz procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.


Ponizej publikujemy listę osób na których zlecenie firma GEOMAX wykonała profile kanalizacyjne w miejscowościach Kokotów i Śledziejowice.


W związku z realizacją sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kokotów i Śledziejowice w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08 11 stycznia 2011 roku w sali gimnastycznej SP w Śledziejowicach, odbyło się spotkanie poświęcone procedurze związanej z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych.


Kontynuowane są prace w ramach Zadania Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe, będącego częścią projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” nr POIS.01.01.00-00-020/08 realizowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.


Trwają prace w ramach Zadania Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe, będącego częścią projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" nr POIS.01.01.00-00-020/08 realizowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.


W ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” realizowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 14 grudnia w szkole podstawowej w Śledziejowicach odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Kokotowa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele projektantów, wykonawców oraz Gminy Wieliczka, jako inwestora.


30 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rożnowa na którym zaprezentowano wstępną koncepcję kanalizacji w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” nr POIS.01.01.00-00-020/08. Budowa kanalizacji realizowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.


W ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08”, w Wieliczce, Czarnochowicach, Kokotowie i Śledziejowicach powstaje inwestycja na którą od wielu lat czekali mieszkańcy. Budowa kanalizacji realizowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Prace przebiegają bez znaczących zakłóceń i postępują zgodnie z ustalonym harmonogramem. W czasie budowy sieci kanalizacyjnej wykonawca zmuszony jest naruszyć jednak prywatny teren, ingerując w tereny zielone i inne elementy krajobrazu posesji.


W ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” KONTRAKTU 2 trwają prace realizacyjne w osiedlu Bogucice i w Czarnochowicach. Budowa kanalizacji realizowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt ten ma na celu przyłączenie jak największej ilości mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych na terenie gminy.


W wyniku podpisanych umów realizacyjnych KONTRAKTU 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” rozpoczęły się prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarnochowice, Kokotów, Śledziejowice oraz w osiedlu Ogrodowym i Zdrojowym w Wieliczce. Budowa kanalizacji realizowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.


[7] [8] [9] 10 [11]
LICZBA ODSŁON: